Meet Mar Roxas (Ilonggo Version)

Wednesday, August 1, 2007 | posted in , , , | 0 comments


Si Mar Roxas napilian bilang Senador sang 2004 nga nakaangkon sang kapin sa 20 milyones ka boto nga ginakabig nga pinakamataas nga boto sang isa ka kandidato sa Kasaysayan sang eleksiyon sa Pilipinas. Dala ining pagsalig sang pumuluyo, iya ginpakigbato ang iya nga kawsa halin pa sang siya Congressman sa Primer Distrito sang Capiz kag bilang Sekretaryo sang Department of Trade and Industry (DTI).

Kilala bilang Mr. Palengke, si Mar masami nga yara sa pag-atubang sa mga isyu nga labaw pa sa pagproteksiyon sang mga konsumidor. Bag-o siya nangin Senador, iya ginpakigbato ang interes sang mga pumuluyo sa patag sang de-kalidad nga edukasyon, palangabuhian paagi sa pagnegosyo, ikaayong lawas kag ang hayag kag tampad nga pangginobyerno.

Nagbilin si Mar sang marka sa Kamara de Representante nga sa diin, sa pihak sang pagpamatuk sang multinasyonal nga kumpanya sang bulong, iya ginpakigbato ang kinamatarong sang tagsa kag Pilipino nga makaagum sang de-kalidad apang barato nga bulong, kawsa nga iya gintindugan halin sang pagkamatay sang iya manghod sa lamharon nga edad nga 32.

Ini nga krusada iya ginbalay sa programa nga Presyong Tama, Gamot Pampamilya nga ginlunsar sang siya Sekretaryo pa sang DTI kag nakahatag benepisyo sa minilyon nga mga Pilipino nga nagakinahanglan sang epektibo apang barato nga bulong. Sa Senado, iya ginpapasar ang RA 9502 ukon ang Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act of 2008 nga nagin laye na sadtong Hunyo 7, 2008.

Ginapakigbato sa karon ni Mar ang nagakabagay nga implementasyon sang sini nga laye kag ang pagpasar sang 1 bilyon nga pundo sa 2009 para gamiton sa importasyon sang mga bulong pilang pauna nga tikang para malab-ot ang tinutuyo sang laye.

Si Mar ang Chairman sa Komite sa Trade and Industry kag Edukasyon bagay nga nagapadayon sang iya kawsa para nga ang aton ekonomiya kag ang kaisipan sang aton mga kabataan mangin mabaskog kag mabinungahon. Co-Chair man siya sang Congressional Oversight Committee on the Electronic Commerce Law.

Daku ang iya pagkabalaka sa konsumidor nga natuntuhan nga magbakal sang manubo nga kalidad sang balaklon. Iya ginpangunahan ang mga imbestigayon kag ang pagtuon para mapasanyog ang Consumer Code of the Philippines, ang pagbutang sang mga tanda sa mga balaklon nga may genetically-modified organisms (GMO) kag ang mga hagna batuk sa pyramiding kag iban pa nga sahi sang irregularidad ukon scam.

Sang ginbatyag sang pre-need industry ang kapiot dala sang indi maayo nga pagpatikang nga halos magdula sa pinabalhasan sang mga mga nilibo sini nga plan holders, iya ginaproponer ang Pre-Need Act of 2005 nga tuyo nga pabaskugon ang mga regulasyon sa industriya kag maproteksiyonan ang mga kunsumidor. Ang iya liderato sa karon padayon nga nagahatag sang seguridad kag pag-asa sa mga plan holders.

Si Mar isa man ka mabaskog nga kampeyon sang information and communications technology (ICT). Ginakabig si Mar nga “Father of the Call Center and Business Process Outsourcing Industries,” bangud iya ginakabig kag ginahimulatan ang potensiyal sang Pilipinas bilang global e-services hub.

Bilang Sekretaryo sang DTI, iya ginlunsar ang proyekto nga “Make IT Philippines” ka iya gin-organisar ang labing una nga IT-enabled services (ITES) road show sa Estados Unidos nga nagdala diri sang dalagko nga investor sa Pilipinas kag naghatag sang trabaho sa mga Pilipino.

Gin-implementar man ni Mar ang “PCs for Public Schools” para sa mga manunudlo kag estudyante. Sa karon, sobra sa 30,000 na nga mga kompyuter ang napanagtag sa 2.000 ka eskwelahan sa bilog nga Pilipinas kag ginagamit na sang tunga sa milyon ka mga estudyante sa tagsa ka tuig.

Si Mar man ang awtor sang Omnibus Education Reform Bill nga tuyo sini ang pagpasanyog sang sistema sang aton edukasyon paagi sa paghanas sang mga manunudlo, pagpakay-o sang sistema sang pagtudlo kag ang pagsukat sang ikasangkol sang mga estudyante. Sayod siya nga indi sarang bulngon ang sakit sang aton sistema sa edukasyon, iya ginproponer ang reporma nga igapatigayon sa sulod sang 10 ka amat-amat nga maibalik sa iya sini nga kalidad.

Bilang bag-o nga Chairman sang Edukasyon sa Senado, si Mar nagapasalig nga pagdayunon ang mga reporma sa sistema sang aton edukasyon para mapunggan ang tayuyon nga pagnubo sang iya kalidad kag maipatigayon nga mabuligan sang mga Pilipino ang ila kaugalingon nga mapaumwad ang iya pangabuhi.

Sa tion sang krisis sa ekonomiya, masami nga ang interes sang pumulyo ang nagapangibabaw kay Mar. Iya ginpakigbato nga maibalik ang kwara sa bulsa sang mga pumuluyo paagi sa iya pagtulod nga suspendihon ang VAT sa krudo kag gasolina kag sang iya pagpasar sa laye nga nagahatag exemption sa mga Minimum Wage Earners sa pagbayad sang income tax.

Sa tion sang global financial meltdown nga nangin rason sa pagkadula sang minilyon nga trabaho sa Estados Unidos lamang, ginpanawagan ni Mar ang realignment sang national budget bangud isya nagapati nga ini ginpasar nga wala ginkonsidera ang alatubangon nga krisis kag ang kaundan sini indi makasabat sa kinahanglanon sang Gobyerno nga malampuwasan ang sitwasyon.

Si Mar nagapati sa pagbag-o sang polisiya nga nasandig sa incrementalism. Ini naga resulta lamang sang “gamay nga paghimo sang bagay para mangin malipay ang tanan." Sa sini nga mentalidad, wala halos kita malab-ot nga pag-umwad bangud indi naton mahatagan sang kumprehensibo nga solusyon ang mga problema.
Ang “Political will,” para ka Mar, “amo ang disiplina sang pagsiling sang INDI.”

Para ka Mar, ang paggamit sang politikal nga liderato nagakinahanglan sang responsibilidad kag katampad. Ini nga pagpati napamatud-an sa iya posisyon sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain sa tunga sang Administrasyon ni Presidente Arroyo kag sang Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga gindeklarar sang Korte Suprema nga unconstitutional kag sang iya pagpakigbato sa korupsiyon sa gobyerno kapareho sang mga isyu sa NBN-ZTE broadband deal, sa P728-million fertilizer fund scam kag sa Euro General.

Bangud sang iya ikasangkol, handum kag sinseridad nga bag-uhon ang kontrata sa pumuluyo, dala ang maayo nga tradisyon sang iya ginikanan, ang iya gugma sa tama nga lugar, si Mar nag marka na bilang isa ka lider nga may misyon, kaisog kag pagpati nga sabton ang mga isyu nga ginapangatubang sang aton pungsod nga naggapos sa aton pumuluyo sa kaimulon kag pagpangduha-duha.

Courtesy of MarRoxas.ComAbout The Blogger
Kevin Ray N. Chua

Kevin Ray N. Chua is a 19 year-old blogger from Cebu City, Philippines and an IT Student at Cebu Institute of Technology.

He is currently the Secretary General of the CIT-SSG.

Know more about the blogger.

Feel free to contact the blogger.
Print
0 Responses So far

Post a Comment

Thanks a lot for visiting the Mar Roxas for President in 2010 Blog!

If you have comments, suggestions or reactions in relation with the post, please don't hesitate to write them here. Click here if you want to contact the blogger.

Suggest blog articles about Mar Roxas here. Click here!

Get Involved!
Blog Archive